Sashiko Embroidery


 
1 to 7 of 7 Items

Sashido Arare Kikko White

$8.80

Sashiko Kaki no Hana White

$8.80

Sashiko Varigated #51 Greens/White

$3.70

Sashiko Varigated #52 Denim

$3.70

Sashiko Varigated #72 Sea

$3.70

Sashiko Varigated #75 Orange & Pink

$3.70

Sashiko Varigated #77 Blue & Green

$3.70